การทำกันเสียง ซับเสียง ที่หน้าต่าง

1.

ผ่านตัวเนื้อบาน
กระจก 4-6 มม
กันเสียงได้ราว 25 dBs
บานไม้ทึบ
กันเสียงได้ราว 10 dBs

2.

ผ่านเนื้อวงกบ
วงกบยูพีวีซี กลวง
กันเสียงได้ราว 10 dBs
วงกบอลูมิเนียม กรอบใหญ่
กลวง กันเสียงได้ราว 15 dBs
วงกบไม้จริง
กันเสียงได้ราว 25 dBs

3.

ผ่าน ร่องรู ต่างๆ ตามขอบ
กระจก วงกบ แบบเต็มๆ

การแก้แบบ ง่ายๆ ใช้แผงกันเสียงหน้าต่าง daitex กันเสียงได้ราว 40 dBs

ติดประกบ กับวงกบ หน้าต่าง
ได้เลย ด้วย เทปกาว 2 หน้า
หนามเตยตีนตุ้กแก

ครอบคลุมทั้ง ตัวบานหน้าต่าง
วงกบ ร่องรูต่างๆ เสียงเข้า ออก
เกลี้ยงหมดจด

สามารถดึง เข้าออก ได้ตลอด
เวลา เมื่อไม่ใช้ หรือต้องการแสง
และลม

ไม่ทิ้งร่องรอย ใดๆ ไว้กับ ผนัง
วงกบ ตัวหน้าต่าง

สั่งทำตามขนาดที่ต้องการ ได้เลย
วันเดียวได้สินค้า

แผงกันเสียงหน้าต่าง daitex

เป็นแผงที่ออกแบบ มาเพื่อกันเสียง
โดยเฉพาะ ด้านหลังเป็น ไม้อัดยาง
หนา 3 มม ติดทับด้วย ยางดำกันเสียง ยัดไส้ฉนวนกันเสียง แล้ว
ติดทับด้วย ไม้อัดยาง หนา 3 มม
ที่ เจาะเป็น รูพรุน รูพวกนี้ มีหน้าที่
หลอกให้เสียงเข้ามาในรู และสลาย
วนพลังงานเสียง ให้หมดไป ตาม
หลัก ทฤษฎีเสียง

น้ำหนักต่อแผงมาตรฐาน
ขนาด 80×120 ซม
เพียง 4 กก
ผู้หญิงคนเดียวยกได้สบาย

กันเสียงที่ หน้าต่างแบบ มาตรฐาน

หน้าต่าง ที่มากช่อง เสียงย่อมเข้ามา
มากด้วย เราสามารถ ปิดทึบ หน้าต่าง บางช่องที่เราไม่ใช้ ไปบ้าง
เพื่อกันเสียง และ ลดงบ เนื่องจาก
หน้าต่าง บานกันเสียงนั่น ราคาสูง
พอควร

หน้าต่างกันเสียง ที่ใช้แล้ว ได้ผล

กรอบวงกบ ต้องเป็นอลูมิเนียม หนา
อย่างน้อย 1.5 มม และเป็น
กรอบเล็ก ซึ่งไม่มีโพรงกลวง ตรง
กลางมาก กรอบ ยูพีวีซี กรอบ
อลูมิเนียม ซึ่งเป็นกรอบใหญ่ ตรงกลางจะกลวง
เสียงผ่านทะลุมาก

กระจกที่ใช้ ควรเป็น กระจกตัน
หนา 10 มม ขึ้นไป ซึ่งกันเสียงได้มากกว่า ดีกว่า กระจก
แลมิเนต ที่มีช่องว่างตรงกลาง
และถูกกว่ามาก

การติดตั้ง หน้าต่างกันเสียง
เราไม่สามารถ ติดหน้าต่างกันเสียง
ประกบ กับ หน้าต่างเดิม เพราะ
น้ำหนักมาก หน้าต่างกันเสียงที่
ติดใหม่ อาจหลุด ออกมาได้

เราต้องทำผนังกันเสียง ที่ผนัง
ด้านข้าง หน้าต่างด้วย เพื่อรองรับ
วงกบ และ น้ำหนักของตัวหน้าต่าง

เบอร์โทร

ติดต่อเรื่องสินค้า แผ่นเก็บเสียง ใยแก้ว ยางดำ :

088-092-9292 

ติดต่อเรื่องช่างติดตั้ง :

081-825-2686

ติดต่อเรื่องแผงหน้าต่าง :

084-166-4654

 

LINE

Line@ : @tichadesign

Line : u666666

ร้านอุดมไม้ไทย 2

88/4-5 ถนนดำรงรักษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กทม 10100